Ann Christin
Ann Christinbookingansvarlig
Janine
Janine renholder
Doreen
Doreenhusøkonom
Zandra
Zandrakokkelærling
Lena
Lenarestaurantansvarlig
Alex
Alexbartender, servitør
Dennis
Dennissoussjef
Joakim
Joakimkokk
Kerli
Kerlikokk
Giedre
Giedreservitør
Nam
Namservitør
Tonje
Tonjekokkelærling
Chalita
Chalitakokkelærling
Janika
Janikakjøkkensjef
Beatrice
Beatriceservitør ekstrahjelp